واکسیناسیون مجدد علیه COVID در حال حاضر در روسیه در حال انجام است. ایالات متحده و اروپا در حال برنامه ریزی آن هستند. در عین حال ، WHO با آن مخالف است و کارشناسان حتی آن را “جنایتکار” می نامند. چطور؟ و همه ما باید چکار کنیم؟

[ad_1] این اطلاعیه (ماده) ایجاد شده و (یا) توسط رسانه های توده ای خارجی انجام وظایف یک نماینده خارجی و